BESTAAND KANTOOR
ANDERHALVE METER READY KANTOOR
Hygiëne en afstand houden
Nu er weer in beperkte mate op kantoor gewerkt kan worden, zijn er praktische maatregelen nodig die wel voldoen aan bestaande regelgeving. Er komt dus nogal wat bij kijken om de werkomgeving geschikt te maken voor de anderhalve meter samenleving. Sommige maatregelen kunnen simpel doorgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld het handen wassen en/of desinfecteren bij aankomst op de werkvloer. 
Het gebruik van faciliteiten zoals de koffie- en lunchvoorzieningen, de toiletten en de printer vragen om een wat meer afgemeten aanpak. Hoe zorgt u dat medewerkers hier veilig gebruik van kunnen blijven maken terwijl ook de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd? Hoe zorgt u dat de anderhalve meter rondom de werkplekken aangehouden wordt? 
Marts biedt diverse oplossingen zoals afstandscirkels rondom de werkplekken en afstandsstickers voor bijvoorbeeld pantry’s. Wij denken graag met u mee als het om de praktische kant gaat maar ook organisatorisch kan op voorhand goed gestuurd worden naar een doeltreffend resultaat. Het gaat immers niet alleen om regelgeving maar vooral om veiligheid en de voortgang van uw processen.
Aanpassingen in gedrag en gewoontes
Het aanpassen van uw gebouw(en) en inrichting helpt medewerkers in de juiste richting te sturen, maar het is essentieel voor het succes van deze aanpassingen dat medewerkers hun gedrag aanpassen en de maatregelen opvolgen. 
Uw facilitaire afdeling kan helpen bij de handhaving, maar wat doet u wanneer medewerkers weigeren zich aan de maatregelen te houden? Een nauwe samenwerking en afstemming tussen uw facilitaire afdeling en HR is nodig om draagvlak te genereren onder de gebruikers van uw werkomgeving. Een duidelijk beleid en het scheppen van een cultuur waarin medewerkers elkaar ruimte en gelegenheid bieden om goed met de regels om te gaan zijn essentieel. 
Communicatie, vanzelfsprekendheid en verduidelijking door de fysieke aanpassingen die gedaan zijn, maken dat uw bedrijf zal kunnen doorwerken in een anderhalvemeterready werkomgeving.

Back to Top